SZCZYT KLIMATYCZNY COP24 - KATOWICE 2018

SZCZYT KLIMATYCZNY COP24 - KATOWICE 2018

02.12.2018 r.

Tegoroczny szczyt obejmował: 24. Konferencję Stron Ramowej Konwencjii Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Spotkanie stron protokołu z Kioto i Konferencję Sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego.

W imprezie udział wzięło około 20 tysięcy osób ze 190 krajów, w tym politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska naukowego i biznesu.

Grupa Power-Tech była zaangażowana w przygotowanie tego wydarzenia. Braliśmy udział w montażu kilku stanowisk wystawienniczych dla:

Indonezji,Francji,Szwecji,Kanady,RPA,Danii,Nigerii,Chin oraz Rosji.

Zrealizowaliśmy systemy nagłośnieniowe, tłumaczenia symultaniczne, multimedialne i oświetleniowe.