PSY NA MEDAL W EUROPIE CENTRALNEJ

PSY NA MEDAL W EUROPIE CENTRALNEJ

06.09.2015 r.

Zapewnienie podestu z zadaszeniem, nagłośnienia i oświetlenia podczas wydarzenia „PSY NA MEDAL” w Europie Centralnej.